Dwunastu Apostołów

Dwunastu Apostołów wybrał Pan, by przemieniali świadectwem i słowem, to co stare w to co nowe.
Dwunastu Apostołów wybrał Pan, spośród ludzi przerażonych ogromem zadań jakie przed nimi postawiono, w swojej słabości wiedzieli, że mogą zdać się tylko na Pana.
Dwunastu Apostołów wybrał Pan, nie dwunastu polityków?
A dzisiaj… zda się, że ktoś zapomniał o tamtym powołaniu i zaczął wmawiać nam, że tylko dwunastu polityków może budować Kościół. Bo dwunastu polityków ma mieć rozum, inteligencję i najwspanialsze nowe ustawy.

Boję się dwunastu polityków, przyobleczonych obłudnie szatami kościoła… bo oni realizują własne cele, nie czują własnej słabości i nie potrzebują zdać się na Pana.

Dwunastu Apostołów wybrał Pan, bo zaufali drodze Przykazań Miłości i Dekalogu, a nie zgubnej polityce.