Ślepota

Najlepszy sposób na własną ślepotę – dostrzegać i piętnować błędy innych, zamiast własnych.

Taka ślepota jest jednak chorobą zakaźną i w zatrważającym tempie może obejmować kolejne osoby.

Może czas udać się śladami Ojców Pustyni, na pustynię, aby odnaleźć prawdziwy i czysty wzrok?!