Cud nowego dnia

Cud nowego dnia jest największym darem jaki można spotkać na ziemi.

Szkoda biegać w mroku końca świata, lepiej zacząć od Rachunku Sumienia, a wtedy każdy nowy dzień będzie cudem.