Słowa wiary

Gdy człowiek wierzący, nieustannie głosi, że wszędzie jest zło,
człowiek niewierzący może spytać czy zostało jeszcze gdzieś miejsce dla Boga.