Rok Bożego Miłosierdzia … rozkręca się

Rok Bożego Miłosierdzia rozkręca się na dobre w Polsce…

Tylko czy o takie pojmowanie Bożego Miłosierdzia: chodziło Papieżowi Franciszkowi, św. siostrze Faustynie i św. Janowi Pawłowi II.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.