optymista i pesymista

Ktoś mnie kiedyś spytał jaka jest różnica pomiędzy optymistą i pesymistą. Odpowiedź jest prosta. Optymista mówi 31 grudnia 2000 “W następnym tysiącleciu będzie lepiej!”.

Pesymista mówi 1 stycznia 2001 “W następnym tysiącleciu będzie lepiej!”.