wolnomyśliciel

Kiedyś wprowadzono do języka słowo wolnomyśliciel. Teraz mam problem czy jak ktoś do mnie mówi ty wolnomyślicielu to ma na uwadze fakt, że wolno myślę, czy wolność (niezależność) mojej myśli. Co więcej dopadło mnie słowo mięśniomózg. Mięśniomózg – czyżby mój mózg był wyćwiczony w jakiejś sali gimnastycznej, czy też, zamiast oleum powzrastały mi w głowę odrośla mięśniowe z d… łoni.