zmagania intelektualne braci studenckiej

Dzisiaj rozpoczynają się kolejne zmagania intelektualne braci studenckiej. O dniu, który stanowisz wyraźne oddzielenie wakacji i nauki czy uda się tobie pobudzić nas do prawdziwych studiów nad porządkiem rzeczy świata tego. O dniu, który zachęcasz do stawiania sobie pytań po co? na co? dlaczego się tak męczyć?

“Mądrość studenta czyli o tym, co myśleniem zowią” uwag zwięzłych kilka studenta odwiecznego i nieprzemijającego.