Fałszy vs prawda

Pewien Pan powiedział kiedyś posiadam tytuł magistra pomimo nieukończonych studiów i został Panem Prezydentem. Fałsz dopomógł?
Inny Pan Wicepremier powiedział dni temu kilka, że jak wprowadzi podatek od naszych oszczędności to my na tym zyskamy!!! A w szkole nawet jeszcze według starej matury uczono mnie, że jak Jasio miał cztery jabłka i przyszedł Pan Rozbójnik i zabrał mu te cztery jabłka, to Jasio był już i bez jabłek i bez pełnego brzucha czyli po prostu głodny. Obłuda pomoże?
Chrystus powiedział “Poznajcie Prawdę, a Prawda was wyzwoli”. Oby te słowa zostały kiedyś przeczytane przez jednego i drugiego Pana i doprowadziły do ich otrzeźwienia, i mniej kwiecistych wypowiedzi.