Nie jesteś niewolnicą

Polsko nie jesteś Ty już niewolnicą!!!

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię “Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepnia w nas Chrystus na chrzcie świętym,
– abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
– abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.
Proszę was:
– abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało,
– abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
– abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On “wyzwala” człowieka,
– abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest “największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.
Proszę was o to przez pamięć i przez potężne wstawiennictwo Bogarodzicy z Jasnej Góry i wszystkich Jej sanktuariów na ziemi polskiej, przez pamięć św.Wojciecha, który zginął dla Chrystusa na Bałtykiem, przez pamięć św.Stanisława, który legł pod mieczem królewskim na Skałce.
Proszę was o to. Amen

Jan Paweł II – Kraków, 9 czerwca AD 1979

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Ojczyznę wolną pobłogosław Panie!!!