Kazanie z CD

Byłem dzisiaj na Roratach w moim kościele i wysłuchałem kazania z CD. Nowa forma podobno dla młodych, ale ja tam wolę tradycyjne rozważania. Na szczęście Jan Paweł II wierzy w siłę mowy.