Karta przemawia

Jeżeli nie pamiętasz, jeżeli nie znasz, jeżeli masz wątpliwości to sprójrz.