Kto mądry i rozsądny?

Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami spełnianymi z łagodnością, właściwą mądrości! Ale jeśli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie! Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek. Mądrość zaś [zstępująca] z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.

Taka jest Prawdziwa Mądrość, zaświadczył o tym święty Jakub Apostoł w swoim liście (Jk 3,13-18). Upłynęło już tyle wieków od zanotowania tych słów. Zmieniło się wielu światowych przywódców i mocarzy. Powstały nowe filozoficzne teorii mądrości i szczęścia w życiu. Jednak Prawdziwa Mądrość nadal olśniewa słowami św. Jakuba Apostoła.

This entry was posted in Uncategorized by jarek. Bookmark the permalink.