Pobudka o trzeciej

Pobudka o 3:00 w związku z wyjazdem na delegację odcisnęła się silnym piętnem na dniu dzisiejszym. Boża Łaska pozwoliła szczęśliwie mnie pasażerowi zajechać i szczęśliwie powrócić.