Surrexit Christus vere, Alleluia!

Surrexit Christus vere, Alleluia!
Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał, Alleluja!
Wczoraj zastanawiałem się jakie byłyby odpowiedzi, w kolejnym “genialnym” audiotele lub Miliarderach na pytanie “Kiedy Chrystus zmartwychwstał?”. Może takie:
1) pierwszego dnia – 20%,
2) drugiego dnia – 20%,
3) trzeciego dnia – 10%,
4) telewizja, radio, prasa kłamie – 10%,
5) kto to taki… – 40%