PROTEST!!!

PROTEST!!!
Rozbudowa lotniska w Gliwicach! Decyzje radnych są co najmniej zaskakujące. Miasto Gliwice nie posiada nawet jednej, powtarzam JEDNEJ obwodnicy dla ruchu samochodowego. Jaką więc decyzję podejmują radni przed świętami! Otóż radni decydują się na powiększenie lotniska aeroklubu, tak aby było one zdolne przyjmować małe samoloty odrzutowe. Zdaniem radnych ma to ułatwić kontakty biznesmenów ze Specjalną Strefą Ekonomiczną. Ponadto przy lotnisku ma powstać Europejskie Centrum Tranzytowe przesyłek pocztowych. Te słowa pięknie brzmią, jednak wdrożenie tego pomysłu doprowadzi do zatrzymania budowy autostrady wschód-zachód, która miała być obwodnicą Gliwic oraz do wyniszczenia rzadkiego gatunku skana zielonoportowego i niebieskookich flażoletów. Rozbudowa Lotniska to bomba ekologiczna z opóźnionym zapłonem.
Ogłaszam alarm i protest dla szkodliwych decyzji, które ograniczają prawa Gliwiczan do swobodnego poruszania się po Gliwicach. Dalsze wstrzymywanie budowy obwodnicy, doprowadzi do wybuchu społecznego.
Głosy poparcia dla protestu, proszę kierować na adres e-mail Protest_1_kwietnia _2002@protest. Tam też, można uzyskać informacje o formach protestu jakie zostaną podjęte w najbliższej przyszłości.
NIE dla hałasu, NIE dla zaniku obwodnic, NIE dla decyzji radnych!!!