Mała kaplica w ogrodzie

Odkrycie to najwspanialsze doznanie. Dokonuje się w miłości, nauce, pracy, duchowości i podróżach. Odkrycie maleńkiej kaplicy w ogrodzie oo.Franciszkanów w Pilicy, było jakby powrotem do Asyżu, tym pełniejszym, że wczoraj do godności ołtarzy w opinii świętości został wyniesiony kapucyn o.Pio, duchowy syn św.Franciszka.

3 thoughts on “Mała kaplica w ogrodzie

  1. *Stygmatyk*

    Według dokumentów pierwszym stygmatykiem miał być św.Franciszek z Asyżu. Historia zanotowała miejsce i dokładną datę otrzymania przez niego stygmatów: na górze Alwernia 17 września AD 1229. Rany te zachował św.Franciszek aż do śmierci, a stale płynęła z nich krew. Należy pamiętać, że wyniesiony na ołtarze św. o.Pio przez pewien okres swego życia posiadał stygmaty ukryte przed ludzkim okiem. Mogły być zatem osoby ze stygmatami ukrytymi przed św. Franciszkiem, lecz tutaj udokumentowanie byłoby niemożliwe.

Comments are closed.