Uważaj na siebie!

Uważaj na siebie!
Gliwice miasto bez sekt? Odprowadzając przyjaciela na dworzec PKP, dostrzegłem nową akcję promocyjną. W hali głównej dworca PKP w Gliwicach, nad wejściem do tunelu prowadzącego na perony, wisi duży plakat Misja Czaitanii zaprasza. Joga, Medytacja – Prawdziwe znaczenie. Poniżej znajduje się informacja o promocyjnej sprzedaży książek i spotkaniu wykładowym (wstęp wolny).
Pojawia się pytanie, dlaczego PKP promuje Misję Czaitanii? Dlaczego pomimo cyklu wykładów uświadamiających, organizowanych przez gliwicki Ośrodek Konsultacyjny Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego w auli głównej Politechniki Śląskiej, możliwe jest reklamowanie przez Polskie Koleje Państwowe takich wydarzeń? W Gliwicach nie ma konkretnego pomysłu na zachęcenie i włączenie młodzieży katolickiej do czynnego udziału w życiu kościoła katolickiego i niestety nie przeciwdziała się werbunkowi prowadzonemu przez organizację szkodliwą ze społecznego punktu widzenia.
Instytut wiedzy o tożsamości “Misja Czaitanii” jako organizacja często przyjmuje rolę “mniejszości religijnej, prześladowanej z powodu przekonań”, zwłaszcza ze strony Kościoła Katolickiego. Jest to bardzo wygodna forma uzyskiwania poparcia wśród społeczeństwa, ale zarazem manipulacji informacją. IWT jest uważany za organizację szkodliwą ze społecznego punktu widzenia przez CIKD [byli niekoniecznie długo ale silnie zaangażowani członkowie IWT], Ruch Obrony Rodziny i Jednostki, Dominikańskie Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych oraz wszystkie inne ośrodki informacyjno-poradniane w naszym kraju, zajmujące się pomocą osobom poszkodowanym przez grupy kultowe. Jednakże owa krytyka dotyczy metod i skutków działania a nie przekonań religijnych.
O działalności Misji Czaitanii można przeczytać w artykule Mariusza Gajewskiego Misja Czaitanii prastara religia czy sekta? oraz Darka Pietreka Hinduizm “made in Poland”
Jeżeli masz wątpliwości, co do nowych ruchów religijnych bądź sekt sprawdź w Dominikańskim Ośrodku Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, który jest organizacją pomagającą osobom poszkodowanym przez destrukcyjną działalność grup kultowych oraz sekt; w dziale sekty “Opoki” można przeczytać: Terminu sekta nie stosuje się dziś do Kościołów czy wspólnot chrześcijańskich, ani też do wielkich religii niechrześcijańskich. Czym więc są sekty? Jak je określić? Jakie wobec nich stanowisko zajmuje Kościół katolicki? Czy sekty są zagrożeniem dla Kościoła? Czy tłumaczyć względne powodzenie, jakim cieszą się we współczesnym świecie?

4 thoughts on “Uważaj na siebie!

  1. *sekty*

    Ostatnio na TV Puls było powtarzane Studio Otwarte Cybernetyki 7. Bardzo dobry program. Dowiedziałem się np. jak podłym człowiekiem jest SaiBaba o którym czytałem kiedyś w samych superlatywach jakimś piśmie kolorowym.

  2. Pingback: Sekty | szczepanek.org

Comments are closed.