Matematyka wg onet’u

Matematyka wg onet’u czyli 2>2
W dziale sportowym znajdują się cztery wypowiedzi, dwie za wyborem Bońka, a dwie przeciw temu wyborowi. Dwóch trenerów jest za, a dwóch aktorów przeciw. Genialny wniosek redaktorzy Onet’u (powołujący się na PAP lecz raczej z własną puentą) po raz kolejny zawarli w nagłówku W Krakowie wybór Zbigniewa Bońka na trenera polskiej reprezentacji piłkarskiej wywołał w większości krytyczne opinie.
Pozostaje retoryczne pytanie w próżnię od kiedy to 2 jest większe od 2. Co więcej, od kiedy 2 głosy trenerskie za, mniej znaczą niż 2 głosy aktorów przeciw.
Cóż Onet’owa bajlandia! I jak tu wymagać znajomości podstaw ekonomii od Złotoustego 🙁
PS
W Gliwicach pojawienie się gorąca także wywołało w większości krytyczne opinie: budowlaniec powiedział beton się przegrzewa i pęka, a oboista rzekł nareszcie jest ciepło.