Slogan

Slogan to: 1) utarty zwrot niezawierający głębokiej treści; banał i zwięzłe hasło propagujące lub reklamujące coś — wg Słownika języka polskiego; 2) dobitne zwięzłe hasło, np. propagandowe, reklamowe — wg Słownika wyrazów obcych.
W pewnym mieście, pewien Pan na potrzeby kampanii wyborczej używa pięknego sloganu o głębokiej treści: Konkrety, nie slogany.
Jeżeli tworząc slogan, zarazem ów Pan mówi nie sloganom, to czytając słowo konkrety, rozumiem brak konkretów!
Pełno tego sloganu na słupach ogłoszeniowych i autobusach komunikacji miejskiej, oby się w banerach GG nie pojawił.

3 thoughts on “Slogan

  1. *Farbiarze*

    Nie lubię farbiarzy, co barwią się w zależności od koniunktury politycznej. Dlatego w temacie Prezydent mówię 3x Wałęsa, bo zawsze jest sobą!

Comments are closed.