Włanczam się

Przysłuchując się dyskusji: “1.- Otwarłam okno, a może otworzyłam? 2.- Pewno obie formy są poprawne. 1.- Ja do śniadania w sobotę włanczam telewizor… 2.- Do śniadania włanczasz? 1.- W obu czy obydwóch kółkach? 2.- Chyba obydwa…
Podsumowując po polskiemu — “wyłącznik służy wyłącznie do włanczania i wyłanczania światła” 😉