Malkontent

Kiedy zdałem sobie sprawę, że jestem nazywany MALKONTENTEM(sic!) przez znajomych z chóru, na powrót przypomniała mi się mądra fraszka:

Oj! zasługuje na wielką naganę,
Kto kala gniazdo własne – ale taki.
Co widzi, ile gniazdo jest skalane,
To mi dopiero łotr, to lada jaki!…
– Taki jest cynik lub niezrozumiały.
Porządek nawet może popsuć wieczny;
Takiego warto by z Tarpejskiej skały
Potrącić… człek to bardzo niebezpieczny(!).

Cyprian Kamil Norwid
Zdrowy Sąd (Fraszka)