Dywan Dobrej Nowiny

Chrystus jest to Bóg przetłumaczony na język ludzki, a my mamy być jako Chrystus przetłumaczony na język współczesny. Żeby ludzie, patrząc na dzisiejszego chrześcijanina, mogli powiedzieć: “Aha, tak mniej więcej wyglądał Pan Jezus!” Choć przecież tyle mamy ograniczeń na malutkich poletkach naszego życia – czy to będzie rodzina, czy dom starców, czy to, że w tej chwili siedzę w pociągu lub gdziekolwiek. Przede wszystkim chodzi o pilne słuchanie tego, co się nazywa natchnieniami. Jedne odnoszą się do chwili bieżącej, a inne wyznaczają nam poszczególne odcinki naszej życiowej drogi.

o.Leon Knabit OSB
Dywan Dobrej Nowiny s.98