Pochwała ciała

Kiedy kapłan śpiewa albo czyta, tedy wszyscy ludzie mają wstać i mają stać prosto o swojej mocy nie podpierając się żadnej rzeczy, ani nie zawieszając się łokciami na formach albo na ławkach. Tym iż stoją, znacząc i pokazując to po sobie, że są gotowi na walkę do zachowania wiary Pana Chrystusowej, której Ewangelia naucza.
(o.Mikołaj Wilkowieczko, częstochowski paulin, “O Mszey świętey opisanie. I o tajemnicach przednieyszych, ceromoniech ku niey należących, Kraków u Szafenberga 1586r”)

cyt. za o.Tomasz Kwiecień OP
Pochwała ciała s.86

3 thoughts on “Pochwała ciała

  1. *na formach*

    jak mniemam w rozumieniu na kształtach, czyli wszelkie figury drewniane, murowane słupy etc.

Comments are closed.