Plany Boże są piękne, a człowiek ślepy!

Potem Pan Bóg rzekł: “Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc”.

dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało.

Plany Boże są piękne, a człowiek ślepy!

3 thoughts on “Plany Boże są piękne, a człowiek ślepy!

  1. *Niestety!*

    Dlatego też bardzo obawiam się o przyszłość Pewnych Panów z Pewnej Rodziny, (przyszłość = rodzinę). Ale bardzo się za nich modlę…. i Wy róbcie to samo!

    J., K,. M,. W,. P. […….]

  2. *na szczęście*

    …Pan jest dużo bardziej piękny niż człowiek ślepy. Tak, że Jego plany się w końcu przebijają w życiu ludzi, którzy w minimalnym przynajmniej stopniu wykazują dobrą wolę.
    pozdrawiam!

Comments are closed.