3 thoughts on “Milczenie jest czasem kontemplacji

  1. *Kiedyś*

    natknęłam się na ten cytat i często do niego wracam. Oto on:

    “Milczenie bez rozmyślania to jak pogrzebanie żywego; rozmyślanie bez milczenia jest nieskuteczne jak budzenie umarłego; ale rozmyślanie duchowo złączone z milczeniem daje duszy wielki pokój i prowadzi do doskonałej kontemplacji”.

    Niestety nie wiem czyje to słowa, ale prawdopodobnie kogoś ze świętych Karmelu. 😉

Comments are closed.