Krótki przewodnik po Mszy świętej

Każda z [modlitw eucharystycznych] jest skomponowana zgodnie z kilkoma zasadami, które nadają jej jednolity charakter, zgodny z dwudziestowiekową tradycją chrześcijaństwa. Są to: jednakowe rozpoczęcie modlitwy, dziękczynienie (gr. eucharistia), pamiątka (gr. anamnesis), błagalne wzywanie (gr. epiklesis), uwielbienie (gr. doxologia) i ofiarowanie (gr. prosfora). Nazywam je zasadami, bo są czymś więcej niż tylko częściami składowymi modlitwy; opisują bowiem całość chrześcijańskiej egzystencji.

Tomasz Kwiecień OP – Krótki przewodnik po Mszy świętej
s.61