Nowe przepisy liturgiczne

Od środy popielcowej AD 2004 obowiązują w Polsce nowe przepisy liturgiczne, dotyczące sprawowania Mszy świętej, zapisane w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego. Polecam lekturę całości, zmiany to między innymi przypomnienia i wyjaśnienia:

“Wprowadzenie” zaleca procesjonalne przystępowanie do Komunii św. Wierni przyjmują ją klęcząc lub stojąc. Zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci. […]

Bardzo ważnym gestem, który nakazuje “Wprowadzenie” jest przyklękniecie podczas przechodzenia nie tylko przed Najświętszym Sakramentem, ale także “przed Krzyżem świętym, od jego uroczystej adoracji w liturgii Wielkiego Piątku aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej”. Ten gest jest wyrazem czci dla zbawczej Męki Chrystusa i oznacza uwielbienie Krzyża, który jest symbolem śmierci i “narzędziem zbawienia”. Praktyka ta podkreśla znaczenie Krzyża w drugim dniu Triduum Paschalnego. Tabernakulum jest wtedy puste, ołtarz ogołocony, bez obrusów, a Krzyż staje się centralnym miejscem sakralnej przestrzeni. Krzyż wymaga wtedy szczególnego wyeksponowania, aby mogli go adorować wierni, przychodzący pobłogosławić pokarmy i pomodlić się w tradycyjnej u nas kaplicy Grobu Pańskiego.