“Nie lękajcie się iść pod prąd!”

Niewątpliwie orędzie, jakie Krzyż głosi, nie jest łatwo zrozumieć w naszej epoce, w której dobrobyt materialny i wygody przedstawiane są i poszukiwane jako wartości pierwszorzędne. Wy jednak, drodzy młodzi, nie lękajcie się głosić w każdej sytuacji Ewangelii Krzyża. Nie lękajcie się iść pod prąd!

Jan Paweł II – Niedziela Palmowa AD2004