3 thoughts on “Gdzie mieszka Miłość?

  1. *tam*

    Tak blisko, że można się o nią potknąć i tak daleko, że przez lata świetlne można tam nie dotrzeć.
    Tak nisko, że trzeba się po nią schylać i tak wysoko, że nie można dosięgnąć ze szczytu wieżowca.
    Tak biednie, jak mysz kościelna i tak bogato, że królowie są przy niej jak żebracy.

  2. Miłość mieszka wszędzie tam gdzie ludzie potrafią rozmawiać i słuchać, wszędzie tam gdzie Ty jest ważniejsze niż Ja:)
    Miłość tak naprawdę mieszka wszędzie tylko nie wszyscy ją widzą:)

Comments are closed.