Nowenna dzień IV

Nowenna dzień IV

Cząstka Różańca: o cnotę uczciwości.

Odczytanie jednej z Ewangelii (wg Mateusza, Marka, Łukasza lub Jana). Na przykład Kazanie na Górze (Mt5)