Wzrasta liczba ludzi głęboko wierzących

W Polsce wzrasta liczba ludzi głęboko wierzących i systematycznie praktykujących – wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Z drugiej jednak strony badania dowodzą dużej selektywności w akceptacji norm moralnych, zwłaszcza w dziedzinie życia seksualnego.

“Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków” cyt. za e.kai.pl