Nowy program komputerowy czyli zmiany

Nowy program komputerowy, wymusił kolejną zmianę w postrzeganiu projektowania komputerowego – obiektowość.