Lampa

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp,
i światłem na mojej ścieżce.

(Ps 119,105)