Bądźmy ludźmi wolnymi!

Drodzy Bracia i Siostry! Z Groty Massabielskiej Panna Niepokalana mówi także do nas, chrześcijan trzeciego tysiąclecia. Zacznijmy Jej słuchać! […] Z tej groty kieruję specjalne wezwanie do was, kobiety. […] Objawiając się w grocie Maryja powierzyła swe przesłanie dziewczynie, jakby dla podkreślenia szczególnego posłannictwa, jakie odnosi się do kobiety, w naszych czasach kuszonej przez materializm i zeświecczenie, aby była we współczesnym społeczeństwie świadkiem zasadniczych wartości, które można postrzegać jedynie oczami serca. To wy, kobiety, macie być strażniczkami Niewidzialnego! […]

Wszystkich was, bracia i siostry, wzywam gorąco, abyście robili wszystko, co w waszej mocy dla życia, całego życia, aby było szanowane od poczęcia aż po jego naturalny kres. Życie jest darem świętym, którego nikt nie może stać się panem.

2 thoughts on “Bądźmy ludźmi wolnymi!

  1. Czyli dać się ponieść chwili, bez myślenia o konsekwencjach? Nie uważam, aby taka decyzja należała do mądrych. Nawet w małżeństwie.
    Nie zabijać, ale i planować z głową.

Comments are closed.