Kapituła Generalna oo.Dominikanów

Dzisiaj dzień św.Jacka OP, zarazem kończy się Kapituła Generalna oo.Dominikanów w Krakowie, ożywcze tchnienie dominikańskiej mądrości (

Działalność apostolska dominikanów zawsze wiązała się z “posługą myślenia”, której wyrazem była troska o zgłębianie różnych gałęzi wiedzy i próby podejmowania z nimi dialogu na płaszczyźnie filozoficznej i teologicznej.

– Jan Paweł II).

Daj Boże aby w tym dniu, św.Jacek obudził i umocnił, wszystkich wygodnie uśpionych w swoich powołaniach: do życia kapłańskiego albo rodzinnego albo samotnego.

św.Jacku – módl się za nami!