Boże daj mi siłę

Boże daj mi siłę, abym umiał iść śladami św.Piotra.

Boże daj mi siłę, abym umiał tak jak św.Piotr wołać “Panie ratuj mnie!” (Mt 14,22-33), gdy przy mocniejszym podmuchu wiatru, tracę ufność i tonę.

Boże daj mi siłę, abym umiał budować na Opoce Kościoła, a gdy trzy razy się zaprę, abym po trzykroć wyrażał swoje oddanie w niesieniu Krzyża.