Mam świętego księdza Proboszcza!

Mam świętego księdza Proboszcza!

Nie tylko w przeszłości, ale także i dzisiaj, przechodzą i żyją pośród nas Święci ludzie. Trzeba mieć tylko otwarte serce i oczy, aby ich dostrzec.