Słońce świeci ze wschodu…

Słońce świeci ze wschodu… tak, jak mówi kantyk Zachariasza. Widziałem dzisiaj w drodze do pracy – Słońce jaśniejące ze wschodu.