Odszedł do domu Ojca

Jan Paweł II odszedł do domu Ojca… i rozpoczęły się Jego największe rekolekcje dla Polaków, IX Pielgrzymka Papieża do Polski – “Pamięć i Tożsamość”, tym razem pielgrzymka Duchem.

Słuchajmy, czytajmy i nie ustawajmy…