Święci kapłani

Święci kapłani mają z natury rzeczy pod górkę — gdy są Święci to wytrwają.