Kierując wzrok

Kierując wzrok ku pewnemu miasteczku, rozważamy słowa:

A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało.

(Łk 24,21)