Nowy dzień

Każdy dzień jest nowym dniem. Brak tutaj na Ziemi miejsca i na nudę i na letniość.