Proste rozwiązania

Proste rozwiązania są najtrudniejsze!
Dlaczego?

Ponieważ wymagają modlitwy i pokory.