Miłosierni

Sługa Boży Jan Paweł II prowadzi nas ku Bożemu Miłosierdziu, obyśmy już dzisiaj byli miłosierni wobec siebie nawzajem.