Najmniejszy krok

Najmniejszy krok we właściwym kierunku przybliża nas do Boga.

Ale czy Bóg szybciej ku nam nie kroczy, niż my ku niemu?