“teraz będzie już tylko lepiej”

Ufając przyjaciołom, chciałbym rzec “teraz będzie już tylko lepiej”…