Dobra nowina

Ewangelia – Dobra nowina prowadzi ku miłości Boga i bliźniego.

Głosiciele Ewangelii prowadzą nas ku głębi miłości tak, jak to czynili: Matka Teresa z Kalkuty, Jan Paweł II i brat Roger z Taize.

Są też i głosiciele słów z ksiąg ewangelicznych, którzy wykorzystują słowa – wyrwane z kontekstu – do celów politycznych i szerzenia nienawiści, takich osób i ich poglądów należy się strzec. Nienawiść jest zaprzeczeniem Ewangelii.

Chcę także polecić Waszej szczególnej trosce, drodzy Bracia sprawę tworzenia i wykorzystania w dziele ewangelizacji kultury, w coraz szerszym zakresie, także katolickich rozgłośni radiowych i telewizyjnych zarówno tych o charakterze lokalnym, regionalnym, czy także ogólnopolskim. Mogą one wypełniać cenne zadanie w dziele nowej ewangelizacji i przekazywania Katolickiej nauki społecznej Kościoła. Niech głoszą Bożą prawdę, uwrażliwiając współczesny świat na dziedzictwo wartości chrześcijańskich, niech ich głównym celem będzie zbliżanie wiernych do Chrystusa, budowanie wspólnoty Kościoła w duchu poszukiwania prawdy, miłości, sprawiedliwości i pokoju oraz zachowania autonomii sfery politycznej. Ponieważ jednak wykonują dzieło duszpasterskie, konieczne jest, aby miały otwarte i pełne zaufania relacje z Biskupami, ze względu na odpowiedzialność właściwą im na tym polu.

Benedykt XVI
Przesłanie Papieża do polskich biskupów
“ad limina Apostolorum” AD2005

One thought on “Dobra nowina

  1. *Wreszcie!!!*

    Sam Ojciec Święty musiał się za to zabrać, bo naszym bishopom tyle lat brakowało na to odwagi…

Comments are closed.