lęk blokujący

W temacie wyborów – może Prezes przeczyta?

Pierwszym istotnym krokiem do wyzwolenia się z krzywdy jest dostrzeżenie swojego lęku i rozeznanie sposobu, w jaki wpływa on na codzienne ludzkie życie: na sposób widzenia świata, na obraz Boga, na stosunek do bliźnich, na codzienne wybory i decyzje.

o.Józef Augustyn SI – Ból krzywdy, radość przebaczenia
rozdział – Lęki osoby skrzywdzonej