gniew i miłosierdzie

Papież sobie, ludzie sobie, a Pan Bóg na to wszystko patrzy i powstrzymuje Święty gniew.

… a miłosierdzie Jego na wieki…

2 thoughts on “gniew i miłosierdzie

  1. *gniew?*

    Moim zdaniem jest tak: …a Pan Bóg na to wszystko patrzy i powstrzymuje gromki śmiech. :-)))

Comments are closed.